Utleie av lokaler

Kjøkken

Du kan leie kjøkken også    Les mer...

Ungdomssalen

Vårt minste lokale    Les mer...

Kirkerommet

Leie av kirken    Les mer...

Kafe Bisken

Kafe Bisken er et flott ungdomslokale    Les mer...

Storsal

Ønsker du å leie storstuen vår?    Les mer...

Småsalen

Ønsker du å leie vår fine småsal?    Les mer...