Ansatte

 

Ansatt som Navn                                           Tlf                   epost
       
Sokneprest Tor Martin Koppang 55 36 22 32

tor.martin.koppang@bergen.kirken.no

Kantor Tonje Eriksen Askeland 55 36 22 34 tonje.askeland@bergen.kirken.no
Administrasjonsleder Jan Erik Tangen 55 59 71 66 jan.erik.tangen@bergen.kirken.no
       
Utleieansvarlig Nadine Larsen 45 80 84 43 nadine.larsen@bergen.kirken.no
Frivillighetskoordinator Nadine Larsen    
Trosopplærer Hilde Helen Trovåg 924 08 674 hildehelen.trovag@bergen.kirken.no
       

 

 

Tonje Eriksen Askeland

Tonje Eriksen Askeland er organist og korleder i Biskopshavn kirke. Her har hun vært siden 2002.

Tonje har 4-års misikkutdannelse fra Griegakademiet - institutt for musikk UiB, med hovedvekt på orgel, kordireksjon og kirkemusikkfag. Hun har lang erfaring med barnekorledelse og er generelt opptatt av "det musikalske barnet".

Jan Erik Tangen

Jan Erik Tangen er administrasjonsleder i menigheten. Han begynte som kirketjener i Domkirken for 26 år siden, og har senere jobbet som menighetskonsulent i flere menigheter. Jan Erik er sekretær for menighetsrådet, økonomiansvarlig i menigheten og leder for de ikke geistelige ansatte.

 

Tor Martin Koppang

Tor Martin var frem til tiltredelse i Biskopshavn ansatt som kapellan i Eidsvåg menighet, hvor han har vært i 5 år. Før det var han
sokneprest i 19 år i Aukra, utenfor Molde. Som nyutdannet var han feltprest i Stavern i 1 1/2 år. I en pause i "prestearbeidet" arbeidet han i et
år i Norsk Misjonsselskap (NMS), i tidligere Tromsø krets. 

Koppang er oppvokst i Skipstvedt, på en gård langs Glomma, sammen med foreldre og fem søsken. Han er gift med Liv som er fra Lindås,
nærmere bestemt Hjelmås. De har tre døtre i alderen 22-26 år.

I hele sin prestekarriere har han arbeidet med konfirmanter og ungdom generelt. Det er en glede å arbeide med ungdom, sier han, det er givende.