Menighet, råd og utvalg

BISKOPSHAVN MENIGHETSRÅD

Leder; Hilde Helen Trovåg, Breiviksbakken 12, 5042 Bergen, tel. 92408674
Nestleder; Bjørn Norstrand, Eikebakken 24 A, 5038 Bergen, tel. 91353359

Innkalling til Menighetsrådsmøte

Innkalling til onsdag 4.2.15; Innkalling_MR_040215.pdf


BESKRIVELSE AV SOKNET

 

Biskopshavn sokn ligger ca. 4 km nord for Bergen sentrum. Soknet er lite i geografisk utstrekning og grenser til Sandviken i sør og Eidsvåg i nord. Bosetningsmønsteret varierer fra eldre eneboliger, rekkehus og blokkleiligheter fra 1960-tallet, til blokkbebyggelse, rekkehus og eneboliger av nyere dato. Folketallet er i overkant av 6000, hvorav 4530 i dag er medlemmer av DnK. Innen menighetens grenser ligger Norges handelshøyskole, det katolske kloster Marias Minde og 4 kommunale bofellesskap. Hellen barneskole ligger like ved kirken. Vi har et godt samarbeid med denne. Røde Kors sykehjem har sin egen prestetjeneste.

 

Soknet betjenes i dag av organist i 73 % stilling (utvidet med betaling av menigheten til 100 %), administrasjonsleder i 60 %, kirketjener i 50 %, barne- og ungdomsarbeider i 35 %, frivillighetskoordinator 35 % (lagt til kirketjenerstillingen), vaktmester i 20 %, samt sokneprest i 100 % og kapellan i 50% (se endring nedenfor).

 

Statistikken viser i 2012, 53 gudstjenester på søn- og helligdager (gjennomsnittlig fremmøte 107) pluss 15 andre gudstjenester. 34 dåp, 6 vigsler, 52 gravferder, 41 konfirmanter. Årlig har vi en økumenisk gudstjeneste sammen med klosteret Marias Minde.

 

Det er utarbeidet enhetlig strategiplan for menigheten, i tillegg en egen plan for trosopplæring og for diakoni.

 

Menigheten følger selve dåpen opp med markeringer på 1, 2, 3, og 4-årsdagen for dåpen. Av faste tiltak er her babysang, barneklubb (4-7 år), søndagsskole, speidere, aspirantkor, barnekor og ungdomskor. Det er stadig større oppslutning om konfirmasjon som nå ligger på 89 % av kullet. En ungdomsklubb er nystartet, likeledes Minilederkurs for fjorårets konfirmanter (MILK).

 

Biskopshavn har voksenkor, bibelgrupper, temakvelder og foredrag. Hver 14. dag inviteres til formiddagsgudstjeneste med eldretreff.
En Y’s Man Club er tilknyttet menigheten og har sine møter her.

 

Menigheten har sitt eget fullt utbygde Familierådgivningskontor, og sin egen barnehage for 23 barn. Det er naturlig at soknepresten vil ha nær kontakt med disse.

 

Menigheten har en vennskapsmenighet i Gaborone, hovedstaden i Botswana. Her støtter vi et prosjekt for vanskeligstilte barn.

 

Biskopshavn kirke ble bygget i 1966, og er en meget innholdsrik og anvendelig bygning, hvor det er tilrettelagt for funksjonshemmede. Foruten et lyst og fint kirkerom (med stor takhøyde!) er det én stor og to mindre saler, samt speiderlokaler og ungdomslokale i underetasjen. Bygningen rommer også barnehage og familierådgivningskontor. Det er 6 godt utstyrte kontorer. – Menigheten eier en flott hytte på Sandviksfjellet, Ankerhytten. Den er benyttet av speiderne, og her er det friluftsgudstjeneste hver 2. pinsedag, - i samarbeid med Eidsvåg menighet.