Støtt givertjenesten i menigheten
Støtt givertjenesten i menigheten

Vil du være med å støtte menigheten?

Bli med i givertjenesten i Biskopshavn menighet

Hva er givertjeneste?
Som menighet er vi avhengig av at vi støtter hverandre. Vi vet at tilskuddene til kirken og menigheten stadig blir mindre,og dermed hemmes også vårt arbeid for og blant våre medlemmer.
Vi ønsker oss gjerne faste givere som gir regelmessig gjennom avtalegiro eller på en annenmåte. Å bruke avtalegiro betyr at givertjenesten blir enklere, tryggere og bedre. Men du bestemmer selv på hvilken måte du vil gi og hvor mye du vil gi.

Hva går pengene til?
Menighetsrådet bruker gaven din der behovet er størst. Menigheten driver et allsidig arbeid blant barn og unge, korskole, og arbeid for voksne og eldre. I tillegg finansieres deler av kantorstillingen som finansieres av menigheten alene.

Skattefradrag
Gaver til Den norske kirke gir rett til fradrag i inntekten før skatt. Dvs.du får 28 % av beløpet du betaler inn. En forutsetning for at menigheten skal innrapportere gaver til liknings- myndighetene er at personnummeret er oppgitt. Gaven må være på minst på kr 500 i hele inntektsåret. Maks fradrag er kr 40.000,- . I januar får du tilsendt et brev fra oss med oversikt over hvor mye du har gitt og et skjema du kan bruke. Vi rapporter og inn de som gjør avtale med oss til likningsmyndighetene.

Vil du være med?
Du bestemmer selv måten du vil gi på. Ta kontakt med oss så finner vi en ordning som passer deg.
Du kan få tilsendt giro for innbetaling 4 ganger i året, du kan opprette en fast avtale i nettbanken, eller du kan bruke Avtalegiro.
Vi vil spesielt oppfordre deg til å bruke Avtalegiro. Dette er en enkel måte å administrere givertjeneste på for både deg og oss.
For å bli fast giver med avtalegiro kan du fylle ut avtalegiroblanketten og sende/levere det til kontoret i kirken.
Vi håper at du ser nøvendigheten av det arbeidet som menigheten gjør, og kan tenke deg å støtte opp om dette.

Skjema for Avtalegiro finner du her  PS! Avtalegiroen må skrives ut tosidig, ellers vil ikke regnskapskontoret vårt godkjenne avtalen.

Menighetens bankkontonummer for givertjenesten er: 1644 24 73408