Boken om Biskopshavn menighet
Boken om Biskopshavn menighet

Biskopshavn en aktiv menighet

Jubileumsboken er nå trykket. Forfatter Nils Agnar Eldholm har gjort et flott stykke arbeid med boken. Boken koster kr. 300,-  og kan kjøpes på menighetskontoret alle dager, samt etter gudstjenesten på søndager.

BOK OM BISKOPSHAVN MENIGHET

I  2016 er det 50 år siden Biskopshavn kirke ble bygget. Til jubileet er det gitt ut en bok om menighetens historie. I tillegg til den historiske oversikten er boken tenkt som en inspirasjonskilde for de aktive i menigheten og en orientering om menighetsarbeidet for de mer kirkefremmede.

Boken gir en hyllest til "førkrigsgenerasjonen" som allerede i 1932 fikk reservert tomt til en framtidig kirke og for kjøp av et hus til en foreløpig interimskirke. Boken viser at da den nye kirken ble tatt i bruk, ble det et oppsving i menighetsarbeidet, og mange nye aktiviteter ble satt i gang.  I tillegg til de tradisjonelle aktivitetene kom Norges første Gospelkor,  et "Kirkotek" for uorganisert ungdom, gårdsdrift på Sætregården, gjenoppbygging av  den historiske Ankerhytten og landets eneste familierådgivningkontor  knyttet til en menighet.

Nye generasjoner har fulgt opp, og det  går fram av boken at man trygt kan si at Biskopshavn  fremdeles er en aktiv menighet.

Menighetens prester og menighetsråd har selvsagt også fått sin plass i boken.

Spesielt for denne boken er at den inneholder mange muntre og interessante episoder fra  menighetens liv som f. eks: Da barna på kirkevei kjøpte "poseknekk" for 2 øre, da dugnadsarbeid ble stoppet av kirkevergen, da damene i gamlehjemsforeningen lurte tyskerne, da biskopen brøt loven, da Botswana-gjestene skulle overvære babysang og da det var salg av orgelbrus med jubileumssmak og naturlig klangfarge.