Informasjon om aspirantkor
Informasjon om aspirantkor

Her finner du ny informasjon om aspirantkoret for høst/vinter 2016/17

Biskopshavn aspirantkor starter opp igjen onsdag 31. august.
Koret er for jenter på 1. og 2. trinn.
Skoleåret 16/17 blir koret delt i to grupper;
Gruppe 1 er for førsteklassinger og øver onsdager kl. 14.30 – 15.15
Gruppe 2 er for andreklassinger og øver onsdager kl. 15.15 – 16.00

Kormedlemmene blir fulgt til og fra korøving av sfo-personale.

Ledere for koret: Tonje Eriksen Askeland, dirigent
Asbjørn Snilstveit, piano