Gave til ny Fondvegg
Gave til ny Fondvegg

Vil du gi en gave til glassmaleriet?

Har du lyst til å være med å bidra til ny Fondvegg?
Kunsten fra utsiden
Fra utsiden strømmer lyset inn gjennom glassmaleriet. Glasset vil bli lyssatt fra utsiden, og vi gleder oss til det endelige resultatet.

Kunstneren
Den valgte kunstneren er Inger Anine Bruun fra Sandnes. Hun er en erfaren kunstner som har laget betydelige kunstneriske arbeider. Utsmykningen av Foldnes kirke er ett av dem.

Symbolikk
Inger Anine Bruun har valgt å gå gjennom fondveggen, slik at lys kan hentes utenfra. Hun benytter ladallglass som gir  klare sterke farger. Utsmykningen gir tydelige signaler om symboler i kirkens tro; Sirkelen (jord/himmelrommet), korset, fargene symboliserer de ulike liturgiske fargene, og stemmer godt overens med dagens kirketekstiler. I tillegg beholdes korset som et symbol.

Gavegiver og skattefradrag
Skattytere kan kreve fradrag i skattepliktig inntekt for pengegaver gitt til visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn, jf. skatteloven § 6-50. Gaven må utgjøre til sammen minst 500 kroner til den enkelte organisasjon i løpet av inntektsåret. Maksimalt fradrag for gaver til en eller flere organisasjoner er 16 800 kroner per år. Fradrag i skattepliktig inntekt kan gis til både næringsdrivende og privatpersoner.

Om du ønsker at Biskopshavn menighet skal innberette gaven til skattemyndighetene, må du oppgi fødsels og personnr, navn og adresse til administrasjonsleder Jan Erik Tangen.

Her finner du giro du kan bruke; Giro for gave til fondvegg i Biskopshavn menighet.pdf

Vi takker for gaven. Glassmaleriet vil løfte hele kirkerommet, og er en etterlengtet utsmykning som menigheten har ønsket seg siden kirken var ny i 1966.