Barneklubben
Barneklubben

Velkommen til barneklubben. For deg mellom 4 og 7 år

Velkommen til barneklubben i Biskopshavn menighet.

Vi møtes hver mandag kl. 17.30 -18.30.

Dette er et trosopplæringstilbud til deg mellom 4 og 7 år. Vi følger skoleruten med fri i vinterferien uke 9 og påskeferien og 2. pinsedag.  Hver gang lærer vi sanger, hører en bibelfortelling, leker, har en formingsaktivitet.

Vi er kun to voksne som skal formidle og hjelpe over 20 barn på det meste, så vi oppfordrer foresatte om å være tilstede på huset.  Vi setter frem te og kaffe og har småsalen til deres disposisjon. Om barnet ditt må ha hjelp til noe underveis, så kan vi stole på at du redder situasjonen, slik at lederne kan konsentrere seg om de andre barna.

Hvert semester koster kr. 100,-

Aktivitetsplan Barneklubben Vår 2018

Barnebibelen = B,  Mine første bibelhistorier = MFB

22. januar

Bare høre, ikke se

Tegne med bind for øynene 

+ Hale på grisen

Den blinde tiggeren B s.438

29. januar

Venner

 

Adam og Eva B s. 16

05. februar

Fastelavn

 

Om fastelavn

12. februar

Friste

 

Ut av Eden B s. 20

19. februar

Synd

 

Eselet som snakket B s. 132

05. mars

Den lille bibelen

 

Joh. 3, 16

12. mars

Hemmeligheter

 

Marias budskapsdag

19. mars

Vondt

 

Før påske MFB s. 376

09. april

Glad

 

Oppstått MFB s. 380

16. april

Å være glad i hverandre

 

Å elske hverandre

23. april

Sammen er vi sterke

Lage vårt eget dåpstre

Sennepsfrøet MFB s. 296

30. april

Bønn

 

Matt. 6, 7

07. mai

Den hellige ånd

 

Pinsen B s. 500

14. mai

De ti bud

 

De ti bud B s. 124

28. mai

Inni er vi like

Hvordan så Jesus ut?

Sangen Noen barn…

04. juni

Sommeravslutning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinfo: hildehelen.trovag@bergen.kirken.no, tlf. 924 08 674