Ungdomssalen

Vårt minste lokale

Ungdomssalen er vårt utleielokale. Det koster kr. 500,- å leie uten kjøkken.