Storsal
Storsal

Ønsker du å leie storstuen vår?

Storsalen er storstuen vår. Denne salen tar ca. 100 personer. Leieprisen er kr. 2250,-. I tillegg kommer leie av kjøkken kr. 250,-. Totalt kr. 2500,- i leie. Vi leier ikke ut storsalen i uken, kun i helger.